Köp Femodene online

Femodene-p-piller är ett p-piller som ordineras till dem som vill förhindra befruktning. Ett progestin- och östrogenhormon används i varje Femodene-piller och detta piller är mycket användbart för att fördröja befruktningen när det tas dagligen. Fördelarna med Femodene är inte begränsade till att förhindra för tidig befruktning utan inkluderar även stabiliserande menstruation.

köp Femodene

Detta är också ett tredje generationens p-piller som är hormonellt och blandat. Därför innehåller den både östrogen och progestin. Eftersom den innehåller mindre än 0,04 mg östrogen, det är ett minidospiller. Det är också monofasiskt, vilket innebär att samma antal hormoner finns i varje tablett och att de alla har samma färg.

21 tabletter ingår i varje förpackning med Femodene. Veckodagen och pilarna bakom varje tablett anger veckodagen och i vilken ordning de ska tas. Detta hjälper till att säkerställa att du inte saknar en tablett med Femodene. Det finns 3 tabletter i varje låda, men du kan hitta dem med en enda tablett, 6, 9 eller 12 tabletter.

Och vad är fördelarna med att ta Femodene?

Användningen av Femodene gör det möjligt för kvinnor att skydda sig mot oönskad graviditet, vilket ger dem mer självständighet i sitt dagliga liv och i deras sexuella liv. Femodene kan också hjälpa till att kontrollera kvinnans menstruationscykel eller helt undvika komplikationer för dem som lider, oavsett de hormoner som den ger.

Det finns två typer av p-piller: det kombinerade p-piller och endast progestin-piller (även kallat POP). Femodene tillhör den första gruppen eftersom det är en säker och reversibel preventivform som inte stör samlag, vilket är vanligt hos kvinnor. Med Femodene blir dina cykler också normala, lättare och mindre smärtsamma.

 Klicka här för att köpa Femodene online

* Vi rekommenderar att du köper Femodene online via detta licensierade apotek, du ser till att du får det bästa priset på marknaden samt ett gratis recept.

Dosering av Femodene


För att garantera dess effektivitet är det nödvändigt att respektera dosen av Femodene. Tabletterna ska tas, med eller utan måltid, samtidigt. Under 21 dagar i följd kan du ta en tablett om dagen och sedan stanna i 7 dagar mellan varje paket. Därför börjar du den 8: e dagen med nästa paket. Veckodagen placeras under varje tablett för orientering.

Femoden användning

Uttagsblödning inträffar efter 7-dagars paus (det börjar vanligtvis den andra eller tredje dagen efter den sista tabletten) och kan börja efter nästa förpacknings start. Om du tar alla tabletter i förpackningen korrekt, under den 7-dagars paus mellan uppsättningarna, riskerar du att bli gravid. Effekten av detta läkemedel kan påverkas om du kräks, har svår diarré eller inte har tagit en tablett. I dessa fall be din läkare om hjälp eller följ anvisningarna på bipacksedeln.

Om du inte tar en Femodene-tablett kan det minska dess effektivitet och riskera att bli gravid. Om du inte tar en tablett kommer vi därför att förklara i detalj vad du ska göra.

Om du glömmer att ta det i mindre än 12 timmar

Preventionskraften hos Femodene minskar inte om du saknar en tablett inom 12 timmar efter att du tagit den. Så snart du kommer ihåg kan du ta den saknade tabletten och ta nästa tablett vid normal tidpunkt.

Om du inte tar det på 12 timmar eller mer

Om du upptäcker att du har glömt att ta det mer än 12 timmar efter att du tagit det regelbundet kan det minska dess preventivmedel. Kom ihåg att ju mer du glömmer att ta ett piller, desto mer sannolikt är det att du får mindre framgång med Femodene Pill.

I händelse av överdosering, vad ska jag göra?

Hittills har inga signifikanta effekter av överdosering med Femodene identifierats. Hos kvinnor kan överdosering leda till illamående, kräkningar, magont, bröstspänning, yrsel, sömnighet, trötthet eller lätt vaginal blödning. Därför skulle behandlingen vara symptomatisk. Vi uppmuntrar dig att rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du har tagit mer piller än du borde ha.

Läs mer

Femodenens verkningsmekanism


När ett ägg som frigörs från äggstockarna befruktas av spermier uppstår befruktning. Äggstockarna frigör ett ägg per månad under en regelbunden menstruationscykel, vilket är metoden för ägglossning. De kvinnliga könshormonerna, progesteron och östrogen, reglerar denna process. Femodene innehåller två syntetiska hormoner som efterliknar dessa två naturliga hormoner: gestoden och etinylöstradiol. De reglerar nivåerna av varje hormon på ett sådant sätt att frisättningen av varje ägg stoppas. Genom att förtjocka blodet i livmoderhalsen gör det också svårare för spermier att komma in i livmodern.

Femodene operation

Endometrium (livmoderslemhinnan) bildas under en normal menstruationsperiod som förberedelse för ett befruktat embryo. Omfattningen av denna uppbyggnad minimeras av Femodene, vilket minskar sannolikheten för att ett befruktat ägg utvecklas till ett embryo. Dessutom kan Femodene undertrycka akne och skydda mot störningar som fibroider, inflammatoriska sjukdomar i bäckenet och cystor på äggstockarna. Det kanske inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Genom att simulera befruktningen sänker hormonerna i Femodene-pillret ägglossningen och gör cervikal slem tjockare för att blockera spermiernas inträde i livmodern. De ändrar sedan arrangemanget av livmoderväggen och förhindrar därmed implantationen av det befruktade ägget i livmoderns foder.

Tack vare de tre kompletterande handlingarna är p-piller Femodene en framgång. Genom att hämma ägglossningen verkar det på hypotalamo-hypofysealaxeln, på livmoderhalsslemet som blir ogenomträngligt för spermamigrering och på endometrium som blir olämpligt för implantation. Riskerna för att bli gravid är låga eller till och med praktiskt taget noll, tack vare korrekt användning av detta preventivpiller.

 Köp Femodene till bästa pris

* Tack vare detta giltiga recept kan du köpa Femodene inom 24 timmar och få det hemma!

Köp Femodene på apotek?


Att köpa Femodene online på en digital portal är möjlig. Du kan dock stöta på "billig Femodene online". Om du inte är säker på vad du letar efter är det ofta en förfalskad produkt och kan därför hota ditt välbefinnande. Köp Femodene i ett godkänt onlineapotek med ackrediterade läkare för att förhindra alla risker kopplade till dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Femodene på denna webbplats!

# Femodene
LEVERERAD AV BAYER
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset varierar från 62,79 € till 134,29 €.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Officiell Femodenes webbplats

Risker, faror och biverkningar av Femodene


De viktigaste biverkningarna av att använda Femodene är följande:

 • Känsla av obehag
 • Magont
 • Viktökning
 • Huvudvärk
 • Depression eller humörsvängningar
 • Bröst som är ömma eller obekväma

Om en eller flera av dessa biverkningar uppträder och fortsätter eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare. Om du märker betydande biverkningar, som symtom på blodpropp, bröstcancer eller njurkomplikationer, kan du alltid kontakta din läkare omedelbart.

Femodene komposition

Olika andra variabler kan också påverka ditt recept på Femodene, så du kan meddela din läkare om något av följande villkor gäller:

 • Crohns sjukdom (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom) eller ulcerös kolit
 • Kronisk lupus erythematosus
 • Hemolytiskt uremiskt syndrom
 • Sickcellsjukdom (en genetisk sjukdom i de röda blodkropparna)
 • Infektion i bukspottkörteln (pankreatit)
 • Höga blodfettnivåer eller en familjehistoria av sjukdomen.
 • Du födde precis
 • Inflammation av subkutana vener
 • Åderbråck
 • Diabetes och illamående
 • En genetisk blodkoagulationsdefekt
 • Porphyria, en ärftlig sjukdom ...
 • Att vara överviktig eller överviktig
 • Migrän
 • Alla tillstånd som försvagas under amning eller tidigare användning av p-piller.

Liksom många läkemedel med aktiva ingredienser kan köp av billiga Femodene online påverka andra läkemedel eller påverkas av dem. Följande är specifika läkemedel som du kan uppleva dem för:

 • Alla läkemedel som används för behandling av epilepsi
 • Alla läkemedel som används för att behandla HIV- och hepatit C-virusinfektioner.
 • Griseofulvin (ett antisvampmedel)
 • Några antibiotika
 • Vissa lugnande medel (känd som "barbiturater")
 • Johannesört (ett örtmedel)

Om du tar något av ovan nämnda läkemedel bör du uppmanas att låta din läkare veta om Femodene är rätt för dig.

Femodene komposition

Bland kvinnor som tog detta läkemedel identifierades bröstcancer marginellt oftare än bland kvinnor i samma ålder som inte tog drogen. Detta eliminerar risken om människor undviker att ta drogen eftersom tio år efter att p-piller har stoppats är risken densamma som hos kvinnor som aldrig har tagit det. I vilket fall som helst, om du hittar klumpar eller veck i brösten, kan du undersöka dem regelbundet och varna din läkare.

Ett ovanligt tillstånd är djup ventrombos. Det påverkar huruvida du tar p-piller eller inte, men för dem som gör det är risken större. Om du ser tecken på tillväxt bör du kontakta din läkare omedelbart.

Interaktioner med andra läkemedel

Läkemedel som barbiturater, felbamat, topiramat, rifampicin, proteashämmare, antifungal azol, griseofulvin, makrolidantibiotika, kalciumkanalantagonister, toricoxib och Femodene stör Johannesört för att minimera dess effekter och orsaka oväntad blodförlust. Därför får du inte använda dem under Femodene-terapi.

När du använder detta preventivmedel måste du också sluta ta alla andra läkemedel. Dessa inkluderar cyklosporin, teofyllin och tizanidin, vilket kan påverka hur Femodene fungerar. Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit något av dessa läkemedel.

Läs mer

Femodene: Vanliga frågor


Femodenpiller som innehåller 75 mikrogram gestoden och 30 mikrogram etinylöstradiol

 • För 3 månaders piller är priset 62,79 €.
 • För 6 månaders piller är priset 90,29 €. (Du sparar 35 €)
 • För 9 månaders piller är priset 117,79 €. (Du sparar 71 €)
 • För 12 månaders piller är priset 134,29 €. (Du sparar 117 €)
Ja, du kan konsumera alkohol.
Förvara den på en säker och torr plats under 25 ° C. Förvara den utom räckhåll för barn.
Detta läkemedel innehåller följande ingredienser: gestoden, etinylöstradiol, laktos, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat (E572), kalciumedetatnatrium, sackaros, makrogol 6000, kalciumkarbonat (E170), talk och montanvax.
Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Nej, inga p-piller ska tas under graviditeten. Diskutera detta med din läkare om du är gravid eller ammar.
Ja, körning är tillåten. Kör dock inte om du märker några biverkningar som kan påverka din körning.
Du kan köpa Femodene online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.